วิธีการชำระเงิน | ประกันภัยการเดินทาง | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา
ข้อมูลสายการบิน
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เวย์ ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เวย์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880 ยินดีให้บริการค่ะ
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์แคนาดาราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์แคนาดา โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์อินเดียราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์อินเดียโทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินฟินแอร์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินฟินแอร์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์ไชน่าราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์ไชน่า โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินเอเซียน่าแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินเอเซียน่าแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินคูเวตแอร์เวย์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินคูเวตแอร์เวย์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินรอยัลบรูไนราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินรอยัลบรูไน โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ราคาโปรโมชั่นสุดแสนประหยัด Smart Saver บินสู่เส้นทางเอเซีย : ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน อินเดีย ราคาเริ่มต้นเพียง 5,050 บาทสำรองที่นั่งและเดินทางได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 2013
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่าอีสเทิร์นราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่าอีสเทิร์น โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินอีว่าแอร์เวย์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินอีว่าแอร์เวย์โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินฟิลิปปินแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินฟิลิปปินแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898


AirBookingCenter.com
 ผู้นำในการให้บริการจองตั๋วครื่องบิน ทั้งในประเทศและทุกเส้นทางทั่วโลก ด้วยนโยบายที่เรานำเสนอราคา ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก ด้วยบริการเปี่ยมด้วยความตั้งใจที่จะบริการท่านอย่างเต็มที่ ด้วยรองรับคู่สายโทรศัพท์ถึง 15 คู่สาย และเจ้าหน้าที่กว่า 20 ท่านคอยอำนวยความสะดวกและบริการท่าน นอกจากนั้น เรายังมีระบบ Online จองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ให้ท่านทราบผลการจองได้ทันที สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพียงคลิกแค่ปลายนิ้ว และดูแลบริการหลังการขายด้วยความเต็มใจ ปรึกษาเรื่องการเดินทาง AirBookingCenter ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ โทรได้เลย 02-7229880

ข้อมูลของสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์

กาตาร์แอร์เวย์ (อาหรับالقطرية‎) เป็นสายการบินที่มีฐานอยู่ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ให้บริการบินสู่จุดหมายมากกว่า100แห่งทั่วโลก จัดเป็นหนึ่งในสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุด และเป็น 1 ใน 5 สายการบินที่ได้รับการจัดอันดับจาก Skytrax ให้อยู่ในอันดับ 5 ดาวในแต่ละปีมีผู้โดยสารใช้บริการถึง 12 ล้านคน

ปัจจุบันกาตาร์แอร์เวย์ให้บริการ 78 เมืองทั่วโลกและเปิดเส้นทางใหม่ในอนาคดเช่น สตอกโฮล์ม(ประเทศสวีเดน) Ahmedabad ประเทศอินเดีย และพึ่งเปิดเส้นทางใหม่ 3 เส้นทางประกอบด้วย วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา, นูอาร์ก สหรัฐอเมริกา,และเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กาตาร์แอร์เวย์ให้บริการสู่ทวีปอเมริกาเหนือเริ่อมในวันที่ 26 มิถุนายน 2007โดยให้บริการ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์สู่ นูอาร์ก โดยใช้เตรื่องแอร์บัส เอ 330-200 โดยผ่าน เจนีวา ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ใน ทวีปยุโรป ให้บริการทุกวันสู่ วอชิงตัน ดี.ซี. เริ่อมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2007 ด้วยเครื่อง A340-600HGW ในฤดู้อนปี 2007 กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินเส้นทางสู่ มาดริด ประเทศสเปนจะเปลี่นเครื่องที่บริการจาก A330-200 เป็น A340-600R ส่วนในเส้นทาง โดฮา-เบอร์ลิน ทางสายกานบินได้เปลี่ยนเป็นเครื่องAirbus A319LRและกาตาร์แอร์เวย์ยังร่วมมือกับรัฐบาลออสเตเลียในการเปิดเส้นทาง โดฮา-ซิดนีย์และเมลเบิร์น สมาชิกของกาตาร์แอร์เวย์ สามรถสะสมไมล์ร่วมกับ ลุฟท์ฮันซา สายการบินของตะวันออกกลาง ออล นิปปอน แอร์เวย์ ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ยูเอสแอร์เวย์และยังสามารถใช่ร่วมกับโรงแรมที่เข้าร่วมและบริษัทเช่ารถยนต์ได้ทุกที่นั่งของกาตาร์แอร์เวย์ มีจอโทรทัศน์และมียังสามารถส่งสัญญานดาวเทียมได้ สามารถใช้ได้เฉพาะ A330 และ A340 เครื่องบินทุกเครื่องของ กาตาร์แอร์เวย์มีจะโทรทัศน์ส่วนตัวทุกที่นั้งในปี 2007


AirBookingCenter.com ยินดีให้บริการค่ะ เราเป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายขายตั๋วเครื่องบินและแพคเกจทัวร์และทัวร์ต่างประเทศ ซึ่งเราให้บริการจองตั๋วเครื่องบินและให้ข้อมูลที่อัพเดจเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆกว่า50สายการบินมากกว่า3,000เส้นทาง หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินหรือต้องการสอบถามโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สามารถกรอกคำถามลงในแบบฟอร์มด้านล่างซึ่งทาง เราจะรีบติดต่อกลับลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุดและถ้าหากต้องการติดต่อสอบถามราคาตั๋วเครื่องบินหรือสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของท่านซึ่งได้ทำการสำรองที่นั่งไว้แล้วนั้น กรุณาใส่หมายเลขการจองตั๋วเครื่องบินด้วยค่ะ หรือท่านสามารถโทรมาที่ Call Center เพื่อให้ได้รับบริการจากเราสามารถโทรมาที่เบอร์ 02-7229898 ทีมงานมากประสบการณ์ของเรายินดีให้บริการค่ะ
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ จาก : Wilasinee

เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ จาก : วิวัฒน์

ตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ จาก : นพรัตน์ แก้วก้อง

บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ จาก : สุนทรีย์

บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดีเพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ จาก : ปิยะดา

ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด จาก : คุณวนิดา

ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ จาก : คุณ สาคร

ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ จาก : น้องหญิง (สุพิญชา)

ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน

จาก : สาวิตรี

ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ จาก : คุณปอ+คุณนก

ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ จาก : Noi

พนักงานพูดดีมาก จาก : NIL

ขอบคุณครับ ถ้ามีโอกาส ได้เดินทาง ต่างประเทศ ในโอกาส ต่อไปจะนึกถึงบริษัทฯนะครับ

ขอบคุณอีกครั้ง ยินดีที่รู้จัก


จาก : กณภัทร

ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ จาก : คุณรัตนาพร

ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ จาก : คุณจีน

เดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ จาก : เมย์

ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ จาก : คุณยุพิน

เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ จาก : สุนีย์

เที่ยวบินยอดนิยม
เที่ยวบินต่างประเทศ :  ตั๋วเครื่องบินเสียมเรียบ | ตั๋วเครื่องบินปักกิ่ง | ตั๋วเครื่องบินเซี่ยงไฮ้ | ตั๋วเครื่องบินโตเกียว | ตั๋วเครื่องบินมุมไบ | ตั๋วเครื่องบินเดลี |  ตั๋วเครื่องบินอียิปต์ | ตั๋วเครื่องบินซิดนีย์ | ตั๋วเครื่องบินเมลเบริ์น | ตั๋วเครื่องบินบริสเบน | ตั๋วเครื่องบินเพิร์ธ | ตั๋วเครื่องบินลอนดอน | ตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม | ตั๋วเครื่องบินปารีส | ตั๋วเครื่องบินออสเตรีย | ตั๋วเครื่องบินเบอร์ลิน | ตั๋วเครื่องบินซีแอตเทิล | ตั๋วเครื่องบินซูริก | ตั๋วเครื่องบินกวางเจา | ตั๋วเครื่องบินมิวนิค | ตั๋วเครื่องบินมาดริดตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบินสวิสเซอร์แลนด์ | ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน | ตั๋วเครื่องบินเกาหลี | ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย | ตั๋วเครื่องบินเวียดนาม | ตั๋วเครื่องบินจีน | ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง | ตั๋วเครื่องบินมัลดีฟส์ | ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเกน | ตั๋วเครื่องบินเบลเยี่ยม | ตั๋วเครื่องบินมัลดีฟส์ | ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ | ตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง | ตั๋วเครื่องบินวอชิงตัน 
เที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพสู่ : ตั๋วเครื่องบินกระบี่ | ตั๋วเครื่องบินภูเก็ต | ตั๋วเครื่องบินลำปาง | ตั๋วเครื่องบินหาดใหญ่ | ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบินเชียงราย | ตั๋วเครื่องบินอุดรธานี | ตั๋วเครื่องบินอุบลราชธานี |ตั๋วเครื่องบินขอนแก่น | ตั่วเครื่องบินสุโขทัย |ตั๋วเครื่องบินสมุย | ตั๋วเครื่องบินโอเรียนท์ไทย | ตั๋วเครื่องบินการบินไทย | ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ 

AirBookingCenter.com Powered by Asia Gateway Travel Co.,Ltd.
ศูนย์บริการข้อมูล: 02-7229880  (อัตโนมัติ) โทรสาร: 02-321-2737 อีเมล์: info@airbookingcenter.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 09.00-17.30, เสาร์: 09.00-14.00 และ วันอาทิตย์ หยุดทำการ