วิธีการชำระเงิน | ประกันภัยการเดินทาง | เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา
ข้อมูลสายการบิน
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เวย์ ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เวย์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880 ยินดีให้บริการค่ะ
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์แคนาดาราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์แคนาดา โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์อินเดียราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์อินเดียโทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229880
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินฟินแอร์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินฟินแอร์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์ไชน่าราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์ไชน่า โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินเอเซียน่าแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินเอเซียน่าแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินคูเวตแอร์เวย์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินคูเวตแอร์เวย์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินรอยัลบรูไนราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินรอยัลบรูไน โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ราคาโปรโมชั่นสุดแสนประหยัด Smart Saver บินสู่เส้นทางเอเซีย : ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน อินเดีย ราคาเริ่มต้นเพียง 5,050 บาทสำรองที่นั่งและเดินทางได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 2013
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่าอีสเทิร์นราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินไชน่าอีสเทิร์น โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินอีว่าแอร์เวย์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินอีว่าแอร์เวย์โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
เรามีบริการจองตั๋วเครื่องบินสายการบินฟิลิปปินแอร์ไลน์ราคาพิเศษสุด และให้บริการที่ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นทางทั่วโลก สอบถามเส้นทางและราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินฟิลิปปินแอร์ไลน์ โทรสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-7229898
AirBookingCenter.com ผู้นำในการให้บริการจองตั๋วครื่องบิน ทั้งในประเทศและทุกเส้นทางทั่วโลก ด้วยนโยบายที่เรานำเสนอราคา ตั๋วเครื่องบินเวียดนามแอร์ไลน์ราคาถูก ดีกว่าที่ไหนๆ ทุกเส้นททั่วโลก ด้วยบริการเปี่ยมด้วยความตั้งใจที่จะบริการท่านอย่างเต็มที่ ด้วยรองรับคู่สายโทรศัพท์ถึง 15 คู่สาย และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและบริการท่าน นอกจากนั้น เรายังมีระบบ Onlineจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ให้ท่านทราบผลการจองได้ทันที สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพียงคลิกแค่ปลายนิ้ว และดูแลบริการหลังการขายด้วยความเต็มใจ ปรึกษาเรื่องการเดินทาง AirBookingCenter ยินดีให้บริการค่ะ ปรึกษาข้อมูลสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ได้ที่ 02-7229898

สาย การบินเวียดนามแอร์ไลน์จัดหนักเส้นทางฮานอย,โฮจิมินห์ราคาเริ่มต้นเพียง 3,240 บาท สำรองที่นั่งและเดินทางได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2013
 
From
To
Airline
Round Trip
Bangkok
 Hanoi
Vietnam Airlines
 3,240
Bangkok
 Ho Chi Minh City
Vietnam Airlines
 3,240
Bangkok
 Busan
Vietnam Airlines
 7,250
Bangkok
 Fukuoka
Vietnam Airlines
 7,250
Bangkok
 Nagoya
Vietnam Airlines
 7,250
Bangkok
 Osaka
Vietnam Airlines
 7,250
Bangkok
 Seoul
Vietnam Airlines
 7,250
Bangkok
 Tokyo
Vietnam Airlines
 7,250
                                                                                                      More Flight >>> 

ข้อมูลสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์

เวียดนาม แอร์ไลน์ (เวียดนาม: Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam) เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศเวียดนาม เดิมเป็นหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะแปรรูปกิจการมาเป็นเวียดนาม แอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ในปีพ.ศ. 2538 จากการจัดอันดับของสกายแทร็กให้อยู่ในระดับ 3 ดาว

เกี่ยวกับสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ Vietnam Airlines

เวียดนาม แอร์ไลน์ เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศเวียดนาม เดิมเป็นหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะแปรรูปกิจการมาเป็นเวียดนาม แอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ในปีพ.ศ. 2538 จากการจัดอันดับของสกายแทร็กให้อยู่ในระดับ 3 ดาว ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตรสายการบินสกายทีม นับเป็นสายการบินเดียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าเป็นสมาชิก
AirBookingCenter.com ยินดีให้บริการค่ะ เราเป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายขายตั๋วเครื่องบินและแพคเกจทัวร์และทัวร์ต่างประเทศ ซึ่งเราให้บริการจองตั๋วเครื่องบินและให้ข้อมูลที่อัพเดจเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆกว่า50สายการบินมากกว่า3,000เส้นทาง หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินหรือต้องการสอบถามโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สามารถกรอกคำถามลงในแบบฟอร์มด้านล่างซึ่งทาง เราจะรีบติดต่อกลับลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุดและถ้าหากต้องการติดต่อสอบถามราคาตั๋วเครื่องบินหรือสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของท่านซึ่งได้ทำการสำรองที่นั่งไว้แล้วนั้น กรุณาใส่หมายเลขการจองตั๋วเครื่องบินด้วยค่ะ หรือท่านสามารถโทรมาที่ Call Center เพื่อให้ได้รับบริการจากเราสามารถโทรมาที่เบอร์ 02-7229898 ทีมงานมากประสบการณ์ของเรายินดีให้บริการค่ะ
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ จาก : Wilasinee

เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ จาก : วิวัฒน์

ตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ จาก : นพรัตน์ แก้วก้อง

บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ จาก : สุนทรีย์

บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดีเพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ จาก : ปิยะดา

ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด จาก : คุณวนิดา

ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ จาก : คุณ สาคร

ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ จาก : น้องหญิง (สุพิญชา)

ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน

จาก : สาวิตรี

ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ จาก : คุณปอ+คุณนก

ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ จาก : Noi

พนักงานพูดดีมาก จาก : NIL

ขอบคุณครับ ถ้ามีโอกาส ได้เดินทาง ต่างประเทศ ในโอกาส ต่อไปจะนึกถึงบริษัทฯนะครับ

ขอบคุณอีกครั้ง ยินดีที่รู้จัก


จาก : กณภัทร

ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ จาก : คุณรัตนาพร

ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ จาก : คุณจีน

เดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ จาก : เมย์

ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ จาก : คุณยุพิน

เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ จาก : สุนีย์

เที่ยวบินยอดนิยม
เที่ยวบินต่างประเทศ :  ตั๋วเครื่องบินเสียมเรียบ | ตั๋วเครื่องบินปักกิ่ง | ตั๋วเครื่องบินเซี่ยงไฮ้ | ตั๋วเครื่องบินโตเกียว | ตั๋วเครื่องบินมุมไบ | ตั๋วเครื่องบินเดลี |  ตั๋วเครื่องบินอียิปต์ | ตั๋วเครื่องบินซิดนีย์ | ตั๋วเครื่องบินเมลเบริ์น | ตั๋วเครื่องบินบริสเบน | ตั๋วเครื่องบินเพิร์ธ | ตั๋วเครื่องบินลอนดอน | ตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม | ตั๋วเครื่องบินปารีส | ตั๋วเครื่องบินออสเตรีย | ตั๋วเครื่องบินเบอร์ลิน | ตั๋วเครื่องบินซีแอตเทิล | ตั๋วเครื่องบินซูริก | ตั๋วเครื่องบินกวางเจา | ตั๋วเครื่องบินมิวนิค | ตั๋วเครื่องบินมาดริดตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบินสวิสเซอร์แลนด์ | ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน | ตั๋วเครื่องบินเกาหลี | ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย | ตั๋วเครื่องบินเวียดนาม | ตั๋วเครื่องบินจีน | ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง | ตั๋วเครื่องบินมัลดีฟส์ | ตั๋วเครื่องบินโคเปนเฮเกน | ตั๋วเครื่องบินเบลเยี่ยม | ตั๋วเครื่องบินมัลดีฟส์ | ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ | ตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง | ตั๋วเครื่องบินวอชิงตัน 
เที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพสู่ : ตั๋วเครื่องบินกระบี่ | ตั๋วเครื่องบินภูเก็ต | ตั๋วเครื่องบินลำปาง | ตั๋วเครื่องบินหาดใหญ่ | ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบินเชียงราย | ตั๋วเครื่องบินอุดรธานี | ตั๋วเครื่องบินอุบลราชธานี |ตั๋วเครื่องบินขอนแก่น | ตั่วเครื่องบินสุโขทัย |ตั๋วเครื่องบินสมุย | ตั๋วเครื่องบินโอเรียนท์ไทย | ตั๋วเครื่องบินการบินไทย | ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ 

AirBookingCenter.com Powered by Asia Gateway Travel Co.,Ltd.
ศูนย์บริการข้อมูล: 02-7229880  (อัตโนมัติ) โทรสาร: 02-321-2737 อีเมล์: info@airbookingcenter.com เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 09.00-17.30, เสาร์: 09.00-14.00 และ วันอาทิตย์ หยุดทำการ